TongXing sumkalaryna hoş geldiňiz

Öňdebaryjy sumka öndüriji hökmünde hil we daşky gurşaw önümlerini hödürleýäris.

Näme üçin bizi saýlaýar?

Biz gönüden-göni Zawod, dizaýndan başlap, bäsdeşlik bahasy bilen ýokary hilli önümlere çenli bir bitewi çözgüt. Pikirleriňizi hakykata öwrüp bileris.

 • You design it, we creat it. We always think out of box with the sharp sight of latest trends. Whatever the traditional or contradict idea, we focus on the diversity inspiring to light your little dreams to reality even better than what you think.

  Dizaýn we döredijilik

  Siz ony dizaýn edýärsiňiz, biz döredýäris. Elmydama soňky tendensiýalara ýiti göz bilen garaýarys. Adaty ýa-da gapma-garşy pikir haýsy bolsa-da, kiçijik arzuwlaryňyzy hakykata öwürmek üçin ylham berýän dürlülige ünsi jemleýäris.

 • We have a strict quality control team with more than 15+ experienced inspectors who check the goods one by one before shipping. With strong cooperation and long term relationshipwith brand companies, we have BSCI, Disney authentification.

  Hil barlagy

  Bizde 15+ -dan gowrak tejribeli inspektor bilen berk hil gözegçilik topary bar, harytlary ugratmazdan ozal birin-birin barlaýarlar. Güýçli hyzmatdaşlyk we marka kompaniýalary bilen uzak möhletleýin gatnaşyklar bilen BSCI, Disneý tassyklamasy bar.

 • Sample time need 5-7 days except the special handcrafted workmanship or printing techs. Mass production based on the quantity. We accept customized products with No MOQ. Your question will be responded within 24 hours.

  Eltip bermek we müşderi hyzmaty

  Specialörite elde ýasalan ussatlykdan ýa-da çaphana tehnologiýalaryndan başga-da, nusga wagty 5-7 gün gerek. Mukdaryna baglylykda köpçülikleýin önümçilik. No MOQ bilen ýöriteleşdirilen önümleri kabul edýäris. Soragyňyza 24 sagadyň dowamynda jogap berler.

Meşhur

önümlerimiz

Biz Disneý / BSCI Audit Zawody, daşky gurşaw önümlerine üns berýäris we her dürli halta ýasap bileris.

biz kim

Guanç Guangzhouou Tongxing Packaging Product Co., Ltd. Iň ýokary dizaýnerler toparyna, ajaýyp marketing toparyna we ökde işçileriň köplügine esaslanýan torbalaryň giň topary üçin hünärmen öndüriji. Moda tendensiýasyndan we bazaryň ösüşinden ugur alyp, önümlerimiz söwda haltalaryna (dokalan haltalar, pp dokalan haltalar, kanwas haltalary), kosmetiki haltalara, çekiji haltalara, sowadyjy haltalara, sumkalara we ş.m. gatnaşýar. Disneý zawodynyň auditi, BSCI, ISO, SGS şahadatnamalary. “Tongxing Packaging” -iň manysy bilen “bütewiligi dolandyrmak, innowasiýa hyzmaty we hil taýdan ygrarlylyk. Şonuň üçin biz bütin dünýäde müşderileriň ynamyny gazandyk. Hyzmatdaşlarymyz Disneý, Coca-cola, Desigual, Julies, PEPSI we ş.m.

Hyzmatdaşlyk markasy

 • logo of cocacola
 • logo of deaigual
 • logo of disnep
 • logo of walmart
 • logo of watsons
 • logo of adidas